เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สถานที่สำคัญ

  • วัดบวรศิริธรรม

    ชื่อสถานที่    วัดบวรศิริธรรม

    ที่ตั้ง           หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

    ข้อมูล         เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นแหล่งศึกาาสำหรับการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนหมู่บ้าน

  • กลับหน้ารวม สถานที่สำคัญ


0.01s. 0.50MB