นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 17,947 คน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

วัดบวรศิริธรรม

27 พฤษภาคม 2563 57 ครั้ง ชญาณ์พรรณ ทิพย์พานทอง แชร์  

ชื่อสถานที่    วัดบวรศิริธรรม

ที่ตั้ง           หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล         เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นแหล่งศึกาาสำหรับการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนหมู่บ้าน

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
.465.76 KB   แสดงภาพ
.454.23 KB   แสดงภาพ
.336.72 KB   แสดงภาพ
.368.01 KB   แสดงภาพ
.443.48 KB   แสดงภาพ
.427.90 KB   แสดงภาพ
.426.46 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา