เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • ข้าวปลอดสารพิษ/ข้าวแปรรูป

  ผลิตภัณฑ์อาหารมีความโดดเด่น ในเรื่องของความสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค และได้ใบประกาศนียบัตรคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปี 2562

  ประเภท 1. แป้งข้าวไรซ์เบอรี่ OTOP ระดับสองดาว

            2. ข้าวไรซ์เบอรี่ OTOP ระดับสามดาว

            3. ข้าวรักษ์สุภาพ OTOP  ระดับสามดาว

  ผลิตโดย: กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 4 บ้านสำนักแจง

  ติดต่อ  :คุณสุธีย์  โพธิ์อุบล

  โทรศัพท์: 081-8513441

   

 • กลับหน้ารวม ผลิตภัณฑ์ชุมชน


0.01s. 0.50MB