เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2514 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แยกมาจากตำบลศรีสำราญ ประกอบด้วย หมู่ 10,11 และหมู่ 12 ต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้าน โดยหมู่ 10 แยกเป็น หมู่ 1,2,7 หมู่ 11 แยกเป็นหมู่ 3 และหมู่ 4 หมู่ 12 แยกเป็นหมู่ 5 และหมู่ 6 จากนั้น หมู่ 5 ได้แยกเป็นหมู่ 8 และ หมู่ 9 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 48 ปี

ตำบลหนองบ่อ ยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ตำบลหนองบ่อ มีพื้นที่ประมาณ 53 ตร.กม. หรือประมาณ 33,100 ไร่ มีระยะห่างจากอำเภอสองพี่น้อง ในพื้นที่ส่วนที่ใกล้ที่สุด 15 กิโลเมตร และส่วนที่ไกลที่สุด 30 กิโลเมตร ระยะห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 60 กม.


0.02s. 0.50MB