นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 159 คน

เยี่ยมชม 33,189 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 เม.ย. 64ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 แชร์  
2 มี.ค. 64ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  แชร์  
8 ม.ค. 64รายงานแสดงผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน ไตรมาสที่ 1  แชร์  
7 ม.ค. 64ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563  แชร์  
3 ธ.ค. 63ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  แชร์  
5 พ.ย. 63ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563  แชร์  
14 ต.ค. 63ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
6 ต.ค. 63ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563  แชร์  
3 ก.ย. 63ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563  แชร์  
4 ส.ค. 63ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  แชร์  
8 ก.ค. 63ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563  แชร์  
2 มิ.ย. 63ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  แชร์  
5 พ.ค. 63ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563  แชร์  
8 เม.ย. 63 ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
4 มี.ค. 63 ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
5 ก.พ. 63 ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 แชร์  
3 ม.ค. 63 ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 แชร์  
3 ธ.ค. 62ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  แชร์  
4 พ.ย. 62ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562  แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา