นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 142 คน

เยี่ยมชม 33,208 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 มี.ค. 64ข้อมูลประชาชนผู้เข้ารับบริการ/ติดต่อประสานงาน/ขอคำปรึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
7 ม.ค. 64ข้อมูลประชาชนผู้เข้ารับบริการ/ติดต่อประสานงาน/ขอคำปรึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
1 ธ.ค. 63ข้อมูลประชาชนผู้เข้ารับบริการ/ติดต่อประสานงาน/ขอคำปรึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
5 พ.ย. 63ข้อมูลประชาชนผู้เข้ารับบริการ/ติดต่อประสานงาน/ขอคำปรึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
2 ต.ค. 63ข้อมูลประชาชนผู้เข้ารับบริการ/ติดต่อประสานงาน/ขอคำปรึกษา ประจำเดือน กันยายน 2563 แชร์  
1 ก.ย. 63ข้อมูลประชาชนผู้เข้ารับบริการ/ติดต่อประสานงาน/ขอคำปรึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
3 ส.ค. 63ข้อมูลประชาชนผู้เข้ารับบริการ/ติดต่อประสานงาน/ขอคำปรึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
2 ก.ค. 63ข้อมูลประชาชนผู้เข้ารับบริการ/ติดต่อประสานงาน/ขอคำปรึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
2 มิ.ย. 63ข้อมูลประชาชนผู้เข้ารับบริการ/ติดต่อประสานงาน/ขอคำปรึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา