นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 218 คน

เยี่ยมชม 33,165 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 ธ.ค. 63รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 แชร์  
1 ก.ย. 63รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 แชร์  
1 ก.ย. 63รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) แชร์  
1 เม.ย. 63รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
19 ก.พ. 63รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก (ประจำปี 2563) แชร์  
22 มิ.ย. 62รายงานประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก (ประจำปี 2562) แชร์  
22 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
22 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 แชร์  
22 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) แชร์  
22 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 แชร์  
22 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
22 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
22 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา