นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 116 คน

เยี่ยมชม 40,563 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 เม.ย. 64ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ่างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ (ม.ค. 64 - มี.ค. 64) แชร์  
28 เม.ย. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดติดสติ๊กเกอร์ แบบตั้งพื้น จำนวน 1 ป้าย (กองสาธารณสุขฯ) แชร์  
7 เม.ย. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ เริ่มจากบ้านนายไพร เขียวชอุ่ม ไปสิ้นสุดบ้านนายสมปอง ทองเหลี่ยว หมู่ 7 แชร์  
7 เม.ย. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ 5 แชร์  
5 เม.ย. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการอบรมเทคนิคการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและการควบคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2564  แชร์  
5 เม.ย. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมเทคนิคการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและการควบคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2564  แชร์  
5 เม.ย. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุรีไซเคิล (กองสาธารณสุข) แชร์  
5 เม.ย. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม(กองสาธารณสุข) แชร์  
1 เม.ย. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมเทคนิคการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและการควบคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
1 เม.ย. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว น้ำดื่ม จำนวน 2000 ลิตร แชร์  
31 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุรีไซเคิล แชร์  
31 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม พร้อมด้ามจับ แชร์  
31 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุรีไซเคิล แชร์  
18 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ 9  แชร์  
17 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 9 ป้าย  แชร์  
12 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธธ 642 สุพรรณบุรีและ ขธธ 643 สุพรรณบุรี แชร์  
9 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ 2  แชร์  
25 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัดฯ)  แชร์  
23 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัดฯ)  แชร์  
15 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ)  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/7 | แสดง 20 จาก 139 รายการ
เปลี่ยนภาษา