นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 33,200 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 มี.ค. 64ประกาศ โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ 7  แชร์  
24 มี.ค. 64ประกาศ โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ 4 แชร์  
18 มี.ค. 64โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ 3  แชร์  
17 มี.ค. 64โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ 5 แชร์  
12 มี.ค. 64โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ 9 แชร์  
5 มี.ค. 64โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ 2 แชร์  
22 ธ.ค. 63ประกาศ การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.113-06 บ้านกระถินแดง ซอย 6 หมู่ที่ 8 บ้านกระถินแดง ตำบลหนองบ่อ กว้าง 5 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร  แชร์  
22 ธ.ค. 63ประกาศ การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.113-16 สำนักแจง ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านสำนักแจง ซอย 1 ตำบลหนองบ่อ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 11,250 ตารางเมตร  แชร์  
22 พ.ค. 63ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.หนองบ่อ ใช้เป็นห้องประชุมสภา งานกิจการสภา พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร  แชร์  
14 พ.ค. 63ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 แชร์  
14 พ.ค. 63ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  แชร์  
14 พ.ค. 63ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 แชร์  
17 ก.พ. 63ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินรังผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น สายมิตรภาพ 3,6,9 แชร์  
22 ส.ค. 62การเปิดเผยราคากลางงานโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลหลอด LED ภายในพื้้นที่ อบต.หนองบ่อ หมู่ 1,2,3,6,7,8,9 แชร์  
24 เม.ย. 62การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ อบต.หนองบ่อ แชร์  
15 ม.ค. 62การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดบวรศิริธรรม-เขาพนมนาง หมู่ที่ 2  แชร์  
11 ธ.ค. 61การเปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.113-15 สายบ้านหนองบ่อ-บ้านหนองจิก หมู่ 1,2 แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา