นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 201 คน

เยี่ยมชม 33,161 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 เม.ย. 64ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ 2 แชร์  
19 ม.ค. 64ประกาศ โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ 6 แชร์  
6 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) แชร์  
3 ธ.ค. 63เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8) แชร์  
1 ธ.ค. 63ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลหลอด LED ภายในพื้นที่ หมู่2 และ หมู่ 7 แชร์  
26 พ.ย. 63ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8  แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ แชร์  
7 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563) แชร์  
1 ต.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563  แชร์  
21 ก.ย. 63ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้้ำ หมู่ 1 แชร์  
21 ก.ย. 63ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 6 แชร์  
15 ก.ย. 63ประกาศ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลหลอด LED ภายในพื้นที่ หมู่2 และ หมู่ 7 แชร์  
31 ส.ค. 63โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 7 แชร์  
21 ส.ค. 63ประกาศ โครงการขยายถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 แชร์  
19 ส.ค. 63ประกาศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 6  แชร์  
19 ส.ค. 63ประกาศ โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ 1 แชร์  
19 ส.ค. 63ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1,2,3,4,5,8,9 แชร์  
4 ส.ค. 63ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น สายมิตรภาพ 3,6,9 แชร์  
9 ก.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) แชร์  
1 ก.ค. 63เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 25 รายการ
เปลี่ยนภาษา