นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 33,211 คน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ธ.ค. 63เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4)  แชร์  
30 พ.ย. 63เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อาหารเสริม นม)  แชร์  
8 มิ.ย. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ใช้เป็นห้องประชุมสภา งานกิจการสภา พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร แชร์  
14 พ.ค. 63 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563  แชร์  
12 ก.พ. 63เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น สายมิตรภาพ 3,6,9 แชร์  
21 ส.ค. 62เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลหลอด LED ภายในพื้้นที่ อบต.หนองบ่อ หมู่ 1,2,3,6,7,8,9 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา