นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 91 คน

เยี่ยมชม 40,515 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ก.พ. 64นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
5 ต.ค. 63ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องการทุจริต แชร์  
5 ต.ค. 63ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ แชร์  
5 ต.ค. 63นโยบายการกำกับองค์การที่ดี แชร์  
22 พ.ย. 62รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 แชร์  
15 ต.ค. 62หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
2 ต.ค. 62ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน แชร์  
1 ต.ค. 62แผนพัฒนาบุคลากรรายปี แชร์  
1 ต.ค. 62นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
1 ต.ค. 62แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล แชร์  
20 ต.ค. 60แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม แชร์  
2 ต.ค. 60ประกาศนโยบายมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม แชร์  
2 ต.ค. 60ประกาศเจตนารมณ์ แชร์  
2 ต.ค. 60ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ แชร์  
2 ต.ค. 60นโยบายการกำกับองค์การที่ดี แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา