เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายนิคม วรคุณพิเศษ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

  081-8517042

 • นายรัฐวิทย์ วรคุณพิเศษ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

  089-8364428

 • นายทวีชัย อัครเพ็ญพรรณ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

  081-9425971

 • นายสุภาพ ทรัพย์ประเดิมชัย

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

  082-24449440.01s. 0.50MB