เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองบ่อ “ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563”129 ก.ย. 63
เหล่ากาชาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้/ผู้พิการ มอบถุงยังชีพ ม.6,9129 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง325 ก.ย. 63
งานมุทิตาจิต แด่​คุณครู​ สุมาลี​ โพธิ์พันธุ์​ ครูผู้เกษียณอายุราชการ​ของโรงเรียนบ้านกระทู้1321 ก.ย. 63
โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม 1111 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ71 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ ตำแหน่งประเภททั่วไป121 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง71 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 25632520 ส.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองบ่อ “ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563”2817 ส.ค. 63
โครงการฝึกอบรมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 25631817 ส.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ3013 ส.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 25633911 ส.ค. 63
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร277 ส.ค. 63
การบูรณาแผนระดับตำบลหนองบ่อ215 ส.ค. 63
การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และคู่มือการปฏิบัติตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ 750/2563 ลงวันที่ 25 พฤษาคม 2563 (ต่อ)163 ส.ค. 63
การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และคู่มือการปฏิบัติตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ 750/2563 ลงวันที่ 25 พฤษาคม 256393 ส.ค. 63
การมอบนมผงให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ2230 ก.ค. 63
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1830 ก.ค. 63
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1430 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB