เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การจัดการเรียนการสอน ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ระลอกใหม่2112 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง114 ม.ค. 64
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ครั้งที่ 1258 ธ.ค. 63
กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563257 ธ.ค. 63
ประมวลภาพโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน ครั้งที่ 19 "หนองบ่อเกมส์" ประจำปี พ.ศ. 25635025 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ นโยบาย มาตรการด้านการจัดสรรนำ้ฤดูแล้ง ปี 2563/643917 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.323 พ.ย. 63
พิธีมอบชุดธารน้ำใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย5726 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ305 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ175 ต.ค. 63
โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ641 ต.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองบ่อ “ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563”3929 ก.ย. 63
การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.25634429 ก.ย. 63
เหล่ากาชาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้/ผู้พิการ มอบถุงยังชีพ ม.6,92929 ก.ย. 63
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย5628 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง2325 ก.ย. 63
งานมุทิตาจิต แด่​คุณครู​ สุมาลี​ โพธิ์พันธุ์​ ครูผู้เกษียณอายุราชการ​ของโรงเรียนบ้านกระทู้6321 ก.ย. 63
โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม 3511 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง381 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ191 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB