นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 40,558 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 มี.ค. 64ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) แชร์  
29 ม.ค. 64การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ปี 2564 แชร์  
24 ธ.ค. 63ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 แชร์  
7 ธ.ค. 63กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 แชร์  
30 มิ.ย. 63ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญํติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
15 มิ.ย. 63ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 แชร์  
11 ธ.ค. 61ประกาศให้บริการรับชำระภาษี ช่วงเวลา 12.00 น. -13.00 น. ประจำปี พ.ศ.2562  แชร์  
7 ธ.ค. 61ประกาศให้ยื่นแบบรายการเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2562  แชร์  
7 ธ.ค. 61ประกาศให้ยื่นแบบรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ.2562  แชร์  
7 ธ.ค. 61ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562  แชร์  
12 ธ.ค. 60ประกาศการให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2561  แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา