นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 87 คน

เยี่ยมชม 40,547 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์งดการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 แชร์  
22 เม.ย. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
20 เม.ย. 64มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แชร์  
20 เม.ย. 64ประกาศจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แชร์  
20 เม.ย. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
20 เม.ย. 64ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ แชร์  
17 เม.ย. 64โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แชร์  
16 เม.ย. 64โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แชร์  
7 เม.ย. 64กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำเดือน เมษายน 2564  แชร์  
1 เม.ย. 64การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน แชร์  
25 มี.ค. 64ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
25 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนำ้มัน ปี 2564 แชร์  
18 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ : คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร แชร์  
8 มี.ค. 64รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ แชร์  
3 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ความรู้งานส่งเสริมการเกษตร (บิวเวอเรีย บาเซียนา รากำจัดแมลงศัตรูพืช) แชร์  
2 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง แชร์  
17 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ นโยบาย มาตรการด้านการจัดสรรนำ้ฤดูแล้ง ปี 2563/64 แชร์  
3 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์การขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. แชร์  
5 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ แชร์  
29 ก.ย. 63โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองบ่อ “ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563” แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 36 รายการ
เปลี่ยนภาษา