เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2563 ณ วิถีไทยรีสอร์ท ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 ท่าน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. จิตอาสา และประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมดังกล่าวนี้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ ต่อไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB