เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ออกให้บริการประเมินภาษี และรับชำระภาษีป้าย พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
มอบหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับวัดในเขตพื้นที่ จำนวน 5 วัดอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ออกให้บริการประเมินภาษี และรับชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
มอบหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ ตามโครงการ หมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด 19อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
การจัดการเรียนการสอน ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ระลอกใหม่อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ออกให้บริการประเมินภาษี และรับชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
นำนมโรงเรียนไปมอบให้กับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านสังฆจายเถรอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ออกให้บริการประเมินภาษี และรับชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.113-06 บ้านกระถินแดง ซอย 6 หมู่ 8 บ้านกระถินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตรอบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2564อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2564อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB