นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 159 คน

เยี่ยมชม 33,184 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 มิ.ย. 62ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2561 แชร์  
26 มิ.ย. 62ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ. 2561 แชร์  
26 มิ.ย. 62ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 แชร์  
26 มิ.ย. 62ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 แชร์  
8 มี.ค. 58ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 แชร์  
8 มี.ค. 58ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558 แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา