นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 40,559 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 มิ.ย. 63พจนานุกรมสมรรถนะ แชร์  
3 ม.ค. 63คู่มืองานธุรการ แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายข้าราชการส่วนท้องถิ่น แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา