เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 และประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 25621528 ก.ค. 63
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 และ เรื่อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563238 พ.ค. 63
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 25643913 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB