เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 และประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 25621228 ก.ค. 63
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25622022 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25621622 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25622422 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25621922 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)2222 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25622022 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25622022 มิ.ย. 63
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก (ประจำปี 2562)2522 มิ.ย. 63
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 และ เรื่อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563218 พ.ค. 63
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก (ประจำปี 2563)4919 ก.พ. 63
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 25643013 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB