เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี,อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ตำบลหนองบ่อ
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
72190

โทรศัพท์ 035-440742
โทรสาร 035-440742
อีเมล์ info@nongbor-sp.go.th

เบอร์โทรนายก 081-8517042
เบอร์โทรปลัด 087-1683553องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี,อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี


qr-code องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
0.02s. 0.50MB