ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
dot
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
ติดต่ออบต.หนองบ่อ
dot
dot
โครงสร้างผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป  อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

       มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุข ตามแผนการสาธารณสุข การจัดทำงบประมาณงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและงานต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดังนี้

 

1.งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงสนควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
-งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
-งานควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
-งานรักษาความสะอาด
-งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
-งานควบคุมงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-งานส่งเสริมและเผยแพร่ หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

2.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
-งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
-งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
-งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

3.งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่
-งานด้านสุขศึกษา
-งานอนามัยโรงเรียน
-งานอนามัยชุมชน
-งานสาธารณสุขมูลฐาน
-งานโภชนาการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ อบต.หนองบ่อ

สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กิจกรรม 1 อปท. 1 ถนนสวยใส่ใจสิ่งแวดล้อมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 035-440742