ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
กองคลัง
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
dot
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
ติดต่ออบต.หนองบ่อ
dot
dot
โครงสร้างผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป  อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot


กองคลัง article

 

   
  นางกชพร  ตระกูลชาวท่าโขลง  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
   
นางสาวนภสินธุ์  อัครเพ็ญพรรณ นางสาวกัญญารัตน์  ชัยรัตน์ นางสาวภัสรา  พยายม
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการคลังชำนาญการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
     
   
  นางสาวณัทฏ์นิชาพา  วรคุณพิเศษ    
  คนงานทั่วไป    
     

 

 
โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองการศึกษา article
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 035-440742