ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
สำนักงานปลัด
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
dot
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
ติดต่ออบต.หนองบ่อ
dot
dot
โครงสร้างผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป  อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot


สำนักงานปลัด
     
   นายนิรันด์  คงกำเนิด  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
     
     
  นางกชพร ตระกูลชาวท่าโขลง  
 

รองปลัดองค์การบริการส่วนตำบล

 
     
     
         
  นางสาวชรินรัตน์  มณีวงษ์  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
     
     
 
 
 นางภลดา  สว่างใจธรรม นางสาวจิรภา   กีรติดำเกิงสกุล   นางสาวปุณิกา   วงษ์นามใหม่ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
     
     
นางวรัทยา ศิริไพบูลย์ นางสาวชญาณ์พรรณ   ทิพย์พานทอง  นายโสภณ   เล้าสมรุ่งเรือง
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนชำนาญการ  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
     
 
นายธนภัทร ขำบ้านหลวง นางสาววาสนา  ตนดี   นายเสน่ห์ โชคพุ่มสว่าง
  นักการภารโรง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พนักงานขับรถยนต์
     
    --- 
นายสมเกียติ์ คูเกษมทรัพย์  นายอุดม  เกิดทอง  นายณรงเดช  ขุนไม้งาม
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป
     
     
  นายโสภณ  เเสงทองดี   
   คนงานทั่วไป  

 

 

 
โครงสร้างส่วนราชการ

กองคลัง article
กองช่าง
กองการศึกษา article
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (163864)

ตำแหน่งนายช่างโยธา  (มีชำนาญการ ด้วยเหรอ) นายช่างโยธา สายงาน ระดับ 2 ที่ถูกต้องเป็นชำนาญงาน หรือเราเข้าใจผิด 

ผู้แสดงความคิดเห็น mm วันที่ตอบ 2016-06-17 13:30:40 IP : 110.77.239.242[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 035-440742