ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
dot
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
ติดต่ออบต.หนองบ่อ
dot
dot
โครงสร้างผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป  อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot


ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ        
   การประกอบอาชีพ
อาชีพ
จำนวน
(คน)
รายได้รวมต่อปี
โดยประมาณ (บาท)
หมาเหตุ
ทำไร่
1,081
185,476,820.00
พื้นที่ทำไร่ ประมาณ 24,380 ไร่ พืชไร่หลักคือ อ้อย และอันดังรองคือ ข้าวโพด
ทำนา
32
4,844,891.00
 
ทำสวน
28
11,219,509.00
กระเจี๊ยบเขียว , หน่อไม้ฝรั่ง , คะน้า , กวางตุ้ง ฯลฯ
ประมง
1
155,000.00
 
ปศุสัตว์
6
1,908,140.00
ไก่ , สุกร , โค และเป็ด
รับราชการ
49
87,484,142.00
 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1
 
พนักงานบริษัท
41
 
รับจ้างทั่วไป
1,628
 
ค้าขาย
98
16,298,909.00
 
ธุรกิจส่วนตัว
30
10,290,000.00
 
รวม
2,995
317,677,411.00
 
 
                                                                                                            ที่มา : ข้อมูล จปฐ. ปี 2555
 
 
อุตสาหกรรม
ที่
ชื่อกิจการ / ที่ตั้ง
ผลิตภัณฑ์
1
บริษัท ไทยเซิงพลาสติก อินดัสทรี จำกัด
125 หมู่ 5 ตำบลหนองบ่อ
อัดฉีดเม็ดพลาสติก
2
บริษัท ดอนพรหม ฟุตแวร์ จำกัด
51 หมู่ 4 ตำบลหนองบ่อ
รองท้าหนัง
3
บริษัท ฮอติเจนเนติคส์ สีเสิร์ช (S.E.ASIA) จำกัด
33 หมู่ 4 ตำบลหนองบ่อ
พัฒนา วิจัย และผลิตเม็ดพันธุ์พืช
4
บริษัท เค.พี.วี.ไอซ์ จำกัด
9 หมู่ 9 ตำบลหนองบ่อ
ผลิตน้ำแข็ง
5
บริษัท สยามเด่นภัณฑ์ พลาสติก อินดรัสทรี จำกัด
84 หมู่ 2 ตำบลหนองบ่อ
เครื่องใช้พลาสติก
6
โรงงานผลิตถุงพลาสติก
นายสุกิจ หิรัฐศุภโชติ 125 หมู่ 5 ตำบลหนองบ่อ
ผลิตถุงพลาสติก
 
         2.3    การพาณิชย์
         สถานีบริการน้ำมัน                        1          แห่ง  หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบ่อ
         สถานีบริการน้ำมันของชุมชน        1         แห่ง  หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบ่อ
         ห้องแถวเช่า (17 ห้อง)                 1         แห่ง  หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบ่อ
         ร้านค้าต่าง ๆ                               50         แห่ง   
 

 
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลอื่นๆแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 035-440742