ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
dot
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
ติดต่ออบต.หนองบ่อ
dot
dot
โครงสร้างผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป  อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot


โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

         วันที่ 6 มิถุนายน 2562 อบต.หนองบ่อ  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน

 

 

 

 

 

 

 
ภาพกิจกรรม อบต.หนองบ่อ

กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ 21 ต.ค. 2562
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิศสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ article
บำรุงรักษาต้นไม้
รดน้ำขอพรนายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง
พิธีถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
พิธีเปิด วัดบวรศิริธรรม (วัดเขามอ) article
นายกเหล่ากาชาดสุพรรณบุรีเเจกถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยตำบลหนองบ่อ
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ปี 2561 article
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านครั้งที่ 16 "หนองบ่อเกมส์" article
โครงการร้อยดวงใจ ประดับต้นดาวเรืองเพื่อพ่อ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช article
เทียนพระราชทาน "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ" article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2560 article
การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2559
โครงการ "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2559 article
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 article
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2558 article
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน "หนองบ่อเกมส์" ปี 2558 article
กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558" article
กิจกรรม "โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ article
กิจกรรมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอสองพี่น้ององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 035-440742