ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการองต.
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
dot
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
ติดต่ออบต.หนองบ่อ
dot
dot
โครงสร้างผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป  อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการองต. article

 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.หนองบ่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 article
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 article
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2,4,5,7 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง(Asphaltic Concret)พร้อมตีเส้น หมู่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concret) หมู่ 6
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562 article
ประการผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลหลอด LED ภายในพื้นที่ อบตงหนองบ่อ หมู่ 1,2,3,6,7,8,9 article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลหลอด LED ภายในพื้นที่อบต.หนองบ่อ หมู่ 1,2,3,6,7,8,9 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม.ม.2 article
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนน ม.2 article
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรฯ ม.2 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.1.ม.2 article
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ม.1 ม.2 article
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ม.1 ม.2 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์านพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุก(ดีเซล) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์านพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุก(ดีเซล) article
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์านพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุก(ดีเซล) article
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์านพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุก(ดีเซล) article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560-เมษายน 2561 article
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 article
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 และหมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 6 และหมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 7 และหมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก ม.1-9
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง พร้อมตีเส้นจราจร หมู่ 2 หมู่ 8 และหมู่ 9 article
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) article
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ 1-9 article
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ 1 -9 article
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 ปจม.2559 article
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 035-440742